صــدای دنیـــا

♥وقتــی دلــــم بــه سمت تـــو مایـــل نمــی‌شــود بایـــــد بگـویــم اســم دلــــم، دل نمــی‌شـود♥

ســــلام

سـلام بــه خـــدای خـــوب و خـوشـــگل و مهــربــون خـــودم

گفتـــم از مهـربونی، گفتــم از مــحبت، گفتـــم از عشـــق، گفتم از ..

و تــو فقــط لبـــخند زدی، 

نـــوازش دســـت‌هــای گرمـــت را بــر شــانــه‌هـــایم حس مــی‌کنم.

و بــه حــرف‌هـــای کــودکــانه‌ ام کــه بــرایــت از چیـز‌هـــایی که تـــو ســــرشــار از آنـــها بـــودی و

 مـــن تــازه حــس‌شـــان مــــی‌نمودم لبـــخند مـــی‌زدی...

تـــو خـــود مــــهر بــــودی، مـــحبت بـــودی، عشـــق بـــودی، پــــــدر بــــودی، مـــــــادر بـــــودی ....

آری مــــن هیـــــچگاه تــــو را جــــبار نــــدیــــدم،

هیـــــچگاه تــــو را قهــــار ندیـــدم،

هیـــــچگاه.....

تــــو مهـــــربــونـــی

خـــــوشـــگلی

و خــــــوب

دوسـت دارم هــــــــوارتـــــا......+ نوشته شده در دوشنبه 22 آبان 1391 ساعت 09:57 توسط ?H?H?A? | نظرات()