صــدای دنیـــا

♥وقتــی دلــــم بــه سمت تـــو مایـــل نمــی‌شــود بایـــــد بگـویــم اســم دلــــم، دل نمــی‌شـود♥

مـــــــادرم...

اینجـــــــا همـــــــه خوبنـــد

  خیــــالــت راحـــــت...

مــــن مـــانـــده ام و چهـــــار تـــا هــم صحبـــت که

ایـــن گـــوشـــه نشـــسته ایم و دلـــتنگ تــــوایــم...

      مــــــن

                 عشــــــق

                              عقــــربــه هـــای ســـاعـــت

                                                                           خــــــدا+ نوشته شده در دوشنبه 29 آبان 1391 ساعت 16:38 توسط ?H?H?A? | نظرات()