صــدای دنیـــا

♥وقتــی دلــــم بــه سمت تـــو مایـــل نمــی‌شــود بایـــــد بگـویــم اســم دلــــم، دل نمــی‌شـود♥

تسلیت

الـــسلام علیــک یـــا ابـــاعبـــد الـله الـــحســین

دانـــی کـــه چـــرا اب فــــرات اســت گـــل آلـــود؟

شــر منــدگیــش از لـــب عطــــشان حسیـــــــن است

دانـــی کـــه چــــرا چـــوب شـــود قسمـــتش اتـــش؟

بــــی حـــرمتـی اش بــــر لـــب و دنـــدان حسیــــن است

دانــــی کـــه چـــرا چشــــم خـــدا داده بشـــر را؟

چــون ذات خـــدا عاشــــق چشمـــان حسیـــن است

حــــــرف دلـــتو واســـه اغــــا بـــگو...+ نوشته شده در جمعه 3 آذر 1391 ساعت 12:57 توسط ?H?H?A? | نظرات()