صــدای دنیـــا

♥وقتــی دلــــم بــه سمت تـــو مایـــل نمــی‌شــود بایـــــد بگـویــم اســم دلــــم، دل نمــی‌شـود♥

دل نوشتـــه هــای خــودم

همیشـــه بــا مــن بــاش کـــه از بــی تــو بــودن عــذاب میــکشم

نمــی تــوانـم سختــی هــای دنیـــا رو بــی تو رو دوش بکشــم

همیشـــه بـاش کـه بـد جـور بــه تـــو نیــاز دارم

بمـــان و تــا پـایـان راه مــرا یــاری کــن

نگــذار تنــها بمــانم...

نگــذار تـا پـایـان راه بــی همسفـــر بـاشـم

بیــا و عشــق را همـان طـور کـه هست بـرایم معنــی کـن

بـس کـه دلـم دست ایـن و ان افتـاده کهنــه شده

دیگــر نه طــاقت دوبـاره شکستــن را دارم

و نه حــس دوبـاره ســاختــن را...

درک کــن,می تـرســم...

از بـس کـه دلــم زیــر پــاهـای بــی مـحبـت دیــگران افتــاد.

زنــدگی بــرایم یــک داســتان بـدون عشـــق شــد.

بــخدا دیــگر طاقــت ندارم

دیــگر جــایـی بــرای غمـــهای تازه ام نــدارم.

همیشـــه بــا مــن بــاش کــه بــی تــو عــذاب میــکشـم

چــی میشــه امــروز از تــه دل بــا مــن بـاشـی؟؟؟

چــی مــیشه؟+ نوشته شده در چهارشنبه 8 آذر 1391 ساعت 19:04 توسط ?H?H?A? | نظرات()