صــدای دنیـــا

♥وقتــی دلــــم بــه سمت تـــو مایـــل نمــی‌شــود بایـــــد بگـویــم اســم دلــــم، دل نمــی‌شـود♥

امــــیدوار باشید...

تــه دیــگ طــلایی رنـگ خوشــمزه هــم نشــدیم دو نـفر ســرمون دعــوا کنـند

شلـــغمم نشــــدیـــم یکـــــی کوفـــتمون کنــــه خــــوب شــــه.....!!

ویــرگــول هـــــم نشــــدیم هــر کـــی بهــــمون رسیـــد مکـــث کنـــــه

قـــره قــــوروتــــم نشـــدیم دهــــــن همــــه رو آب بــــنــدازیـــــــــم

خــــربــزه هـم نشـــدیم هــر کـــی می خورتمـون پـای لرزش هم بشیـــنه

مــوبــایل هـم نشـــدیم ، روزی هــــزار بــار نــگامـــون کــــــنن

پـــایـــان نـــامـــه هـــم نشــدیم ازمــــون دفـــــاع کـــــنن

آهنـــگ هـــم نشـــــدیـــم ، دو نـــــفر بهــــمون گـــوش کنـــــه

مـــانیـــتور هــــم نشـــدیم ازمــــون چشـــم بــر نــــدارن......!!!!!

کــیبورد هــم نشـدیم مـلّت بـه بهانـه تایپ یه دستی به سر و کلمون بکشن.....

کــلاه هــــــم نـــــشدیم ملـــــت رو ســــرگـــرم کنـــــیم...

ای خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدااااااا!

 بخــــتک هـــــم نشــــدیم بیــــفتیــم رو ملـــــــــــت

تـــام و جـــری هــــم نشــــدیم زنـــدگیمـــون ســرتاســر هیجـــان بـاشـــه

نــــون هـــم نشدیــم یـکی از روی زمـــین ورداره بـــوسمــــون کــــنه

ای کـــی یـــو ســــان هم نشدیم تـــف بمــالیم کــف کلمون ، همه چــی حـــل شــه

مــــهر جـــــــانمــــــاز هــــــــم نشـــــــدیم بوسمــــــــون کـــــــــنن

فـــــلش ممـــــوری هـــم نشــــدیم حــافـــظه مون زیـــــــاد بــــــاشه

مـــعادله هـم نشدیم ، کلــی آدم دنبـال این باشن که بفهــــمنمون و حداقل دو نفر درکمون کنن

کتــــابم نشــــدیم حــــداقـــــل دوســــت مهربـــــان بـــــشیم

عـــلف هــــم نشـــــدیم حــــداقل بــــه دهــــن بـــزی شـــــیریـــن بــــیایـم

عـــــروسک هـــم نشـــــدیم یــــکی بغــــلمون کــــــنه

شـــــارژر هـــــم نشـــــدیـم بـــقیه رو شـــــــارژ کنـــــــیم

ای خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا....

تــــوپ فــوتبـــالم نشــــدیم 22 نــفر بــخاطــرمـــون خــــودکشــــی کـــنن

گــــلدونــم نشــدیــم یـــکی یــــه گـــــل بهـــــمون بـــــده

کبــــــری هــــم نشــــدیم تصمیـــــماتمــون رو تــو کتـــاب هـــا بنـــویســــن

کـــــــزت هــــــم نشـــــدیــــم آخـــــرش خــــوشبـــــخت شیــــم

مهـــــــرداد بــــــه چــــه امیـــــــــــــدی زنــــــــــــده ای؟؟؟؟؟!!!!

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ+ نوشته شده در سه شنبه 5 دی 1391 ساعت 12:03 توسط ?H?H?A? | نظرات()