صــدای دنیـــا

♥وقتــی دلــــم بــه سمت تـــو مایـــل نمــی‌شــود بایـــــد بگـویــم اســم دلــــم، دل نمــی‌شـود♥

زبـــــــان حـــــــال سمــــــــاء...

کــــم کــــم یــــاد خـــــواهــــــــی گـــــــرفــت:

تفـــــاوت ظــــریف مــــیان یــــک دســـــت

و

زنجــــــــــیر کــــــــردان یـــــک روح را ...

اینـــــــــکه عشـــــــــق تکـــــــــیه کــــــــردن نیـــــست

و

رفـــــاقـــــت اطمـــــــــــینان خــــــــــاطـــر

...

یــــــــاد میـــــگیری کـــــه:

بـــــــــوســـــه هــــا قـــــرار داد نیستــــند و

هـــــدیـــه هــــا مـــــعنی عــــــهد و پیــــــمان نمیــــــــــدهنــــــــد

کــــــــم کـــــــم یـــــاد میگــــــــیری کـــــه:

حتـــــی نــــــور خـــــــورشیــــــد هـــــم مـــــی ســـوزاند

اگـــــــر زیـــــاد آفتـــــاب بــــــگیری

بـــــایــــد بــــاغ خـــــودت را پـــــرورش بــــدهـــــی

بجــــــای اینـــــــکه

منتــــــظر کســــــــی بـــاشی تـــــــا

        بــــــرایت گلــــــــی بیــــــاورد

یــــــاد میــــــگیری کـــــــه:

مـــــــــیتوانــــــی تحـــــمل کنـــــــی کــــــــه محــــــکم باشی پــــــای هـــــر خــــداحــــافظـــــی

یـــــــــاد میگـــــــــری که:

                خیـــــــــــــلی مـــــی ارزی...

                                ....

 + نوشته شده در جمعه 8 دی 1391 ساعت 14:55 توسط ?H?H?A? | نظرات()نمایش نظرات 1 تا 30