صــدای دنیـــا

♥وقتــی دلــــم بــه سمت تـــو مایـــل نمــی‌شــود بایـــــد بگـویــم اســم دلــــم، دل نمــی‌شـود♥

درد نوشته خودم...

او: چته؟


مــــن: طوریم نیس ...


او: تو گه خوردی ... از سر و روت می باره یه مرگیت هست ... چه مرگته حالا؟!!!


مــــن: نمی دونم ...


او: نمی دونی یا نمی خوای بگی؟!!!


مــــن: خسته ام ... بریدم ... همین.


او: بنال ببینم چته؟!!! اینقدم نگو همین ... حالم و بهم می زنه این جملت.


مــــن: جمله نیس كه، كلمس.


او: هر چی كه هس ... با من كل كل نكن ... من از تو خرترما!


مــــن: باشه تو خرتر ... تو ترتر ...تو بهتر... تو عالیتر ... با این همه تر به كجا


رسیدی؟!!! تو هم كه بدتر از من تو گردن


رفتی فرو ... فقط از بس پررویی، بروت نمی یاری ...


او: گفتم چته؟!!!


مــــن: هیچیم نیس ... فقط داغونم ... سرگردون ...آویزون ... آلوده ... تمام اندیشه


هام سوخته...


حرفام با عملم تناسب ندارن ... از خودم بدم میاد ... دستم به هیج جا نمی رسه...


فكر می كنم دارم خودم و گول می زنم ... فكر می كنم دارم توجیح می كنم كارامو

، خودمو و این زندگی سگی رو...


هیچكس و ندارم باهاش حرف بزنم ...كسی كه بفهمه چی می گم و چی می خوام...


دارم خفه می شم ...   


او: ......


مـــــن: چرا هیچی نمی گی؟!!!


او: چی بگم؟


مـــــن: یه چیزی بگو دیگه ... تو كه از اول بودی و دیدی چقدر تلاش كردم كه متفاوت باشم ...


كه متفاوت زندگی كنم ... كه یكی نباشم مثل این آدمای معمولی توو كوچه و بازار ...


دیدی چی شد آخرش ...؟؟ هیچ گهی نشدم ...


او: ......


مــــن: یه چیزی بگو؟!!!


او: حرفی ندارم. همین.+ نوشته شده در شنبه 12 مرداد 1392 ساعت 10:14 توسط ?H?H?A? | نظرات()نمایش نظرات 1 تا 30